Depresja, zmęczenie i brak akceptacji

Porady

Nie akceptujesz siebie? Sprawdź jak to wpływa na Twoje zdrowie

Poczucie własnej wartości wpływa na każdy aspekt życia – na adaptacje do nowych warunków, radzenie sobie ze stresem, sposób pokonywania trudności.Wpływa również na kondycję organizmu i samopoczucie!

Osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości nie wierzą we własne siły i możliwości, uważają się za brzydsze, gorsze, mniej zdolne. Są zakompleksione i trudniej im się zrelaksować, są one także bardziej wrażliwe na krytykę i negatywną ocenę.

jedzenie w nocy

Brak akceptacji siebie niekorzystnie wpływa na każdą sferę życia – zawodową, prywatną, rodzinną, a także na zdrowotną.

Poczucie własnej wartości to połączenie wiary we własną skuteczność i szacunku do siebie. Niska samoocena oznacza większe narażenie na stres, mniejsze możliwości radzenia sobie z nim, co w rezultacie negatywnie wpływa na stan organizmu.

Układ odpornościowy pod wpływem nieustannego stresu zmniejsza swą skuteczność – efektem jest brak sił, wyczerpanie, częste infekcje i choroby.

Długotrwałe działanie stresu jest także przyczyną wypalenia, obniżonego nastroju, problemów ze snem, zaburzeń nerwicowych, a nawet depresji. Jednak nie jesteśmy bezbronni! Można wyrwać się z tego mechanizmu błędnego koła poprzez zmianę myślenia o sobie.

Sposób, w jaki o sobie myślimy, co czujemy i robimy jest samonapędzającym się mechanizmem – to samoocena i samoakceptacja jest głównym napędem do określonych działań, które z kolei przekładają się na poziom zadowolenia z siebie.

Poprzez odpowiednie treningi można skutecznie wzmocnić swoją samoocenę: służą ku temu afirmacje, nagradzanie siebie, uczenie się wyrozumiałości w stosunku do siebie i popełnianych błędów.